Català Castellà
MENÚ PRINCIAL  >>  ACTIVITATS BÀSIQUES
  ACTIVITATS BÀSIQUES
De Producció
Innovació Tecnològica
De Formació
ACTIVITATS BÀSIQUES DE INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Procés constructiu de noves actuacions urbanístiques.
TADEC ha desenvolupat una metodologia pròpia per a la definició del projecte i construcció de nous sectors urbans amb garantia de qualitat, cost i temps emprant els materials i els processos de construcció més avantatjosos adaptant-se a les condicions de l'entorn de cadascun dels àmbits. (Veure apartat Publicacions i Acreditacions)
 
TADEC ha estat pionera a l'estat espanyol d'implantar els serveis urbans mitjançant Galeries Tècniques.

Manteniment de la infraestructura urbana VIATEST.
Sota el profund convenciment de que el Manteniment Urbà és una de les assignatures pendents de l'enginyeria civil i de que en un futur no llunyà es generalitzaran les operacions de rehabilitació i manteniment de les infraestructures, d'ençà l'any 1996 TADEC, va iniciar una línia de treball de recerca per a la Gestió i el Manteniment de la Infraestructura Urbana que va ser reconeguda amb l'obtenció d'un premi Construmat a l'any 1999 amb la definició del VIATEST. (Veure apartat Publicacions i Acreditacions)
El VIATEST és una eina molt valuosa pel coneixement de l'inventari d'elements urbans i el seu estat de manteniment amb detall de posicionament, dels defectes i del cost de reparació.
La metodologia VIATEST s'ha utilitzat en la definició dels Programes de Rehabilitació integral de barris urbans promoguts per la Generalitat de Catalunya.