Català Castellà
MENÚ PRINCIPAL  >>  ACTIVITATS BÀSIQUES
  ACTIVITATS BÀSIQUES
De Producció
Innovació Tecnològica
De Formació
ACTIVITATS BÀSIQUES DE PRODUCCIÓ
Projecte i construcció d'actuacions urbanístiques.
Des del planejament urbà fins la Recepció de les obres d'urbanització.

Direccions d'obra. Project-Management
Programes d'Execució, Inspecció i Control de les Obres d'Urbanització.

Projectes d'urbanització i d'enginyeria civil associada
(Hidràulica, estructures, mediambient)

Estudis de Remodelació d'actuacions urbanístiques ja existents.
Projectes de Rehabilitació i manteniment d'infraestructura urbana.