Català Castellà
MENÚ PRINCIPAL  >>  PUBLICACIONS I RECONEIXEMENTS
  PUBLICACIONS I     RECONEIXEMENTS
Publicacions i Reconeixements
PUBLICACIONS I RECONEIXEMENTS
LLIBRES PUBLICATS:
 
EXECUCIÓ, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES D' URBANITZACIÓ.
Juny de 1986.

 
LA PREVISIÓ DEL COST DE LES OBRES D' URBANITZACIÓ, PEL MÈTODE M.S.V. (Mòdul Superfície de Vial)
Octubre 1987.

 
SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS A SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ.
Setembre de 1988.

 
IMPLANTACIÓ I COORDINACIÓ DELS SERVEIS EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ.
Setembre de 1989.

 
EL PROJECTE S.I.M.S (SISTEMA D'IMPLANTACIÓ MODULAR DE SERVEIS URBANS).
Febrer de 1990 - Maig de 1992.

 

LA GESTIÓ INTEGRADA DE PAVIMENTS I D'INFRAESTRUCTURES EN SÒL URBÀ.
"EL VIATEST".
Juny 1994 - Març 1996.
Premi Construmat 1999. Innovació tecnològica en el Procés constructiu i Producte industrial.


 
MANUAL D'INFRAESTRUCTURAS URBANAS.
Març 1999.
 
Presentació llibre. Breu explicació.
 
Butlletí de comanda.

 
INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS I URBANES.
(Execució, Inspecció i Control de les obres).
Juliol 2013.
 
Presentació llibre. Índex.
 
Butlletí de comanda.