Català Castellà
MENÚ PRINCIPAL  >>  PRESENTACIÓ
  PRESENTACIÓ
Presentació
A Qui Prestem Servei
PRESENTACIÓ
TADEC és un consulting constituït en el seu origen com a Societat Anònima l' any 1987. Compta amb més de 20 anys d' activitat professional en els camps de l' obra pública i de l' urbanisme, en tot tipus d' actuacions, tant d'iniciativa pública com privada.

Durant aquests anys i des de la seva creació l' activitat de TADEC s'ha centrat no solament en l'execució de projectes concrets, sinó que de forma paralel.la a la seva activitat d'enginyeria, TADEC ha desenvolupat un treball de sistematització de les activitats bàsiques necessàries per a la creació de nova infraestructura i l'estudi i anàlisi de les infrastructures urbanes ja consolidades. Veure Publicacions i Reconeixements.

Actualment l' activitat bàsica de TADEC es desenvolupa en la planificació i la redacció de projectes i construcció d' infrastructura civil, així com estudis de formulació i diagnòstic del fet urbà (el planejament, estudis mediambientals, de mobilitat, d'accessibilitat, plans estratègics, programes de gestió de manteniment ...).

Val a dir que l' especialització de l' equip i la base informàtica de que es disposa permeten optimitzar l' execució dels treballs resultant altament competitius pel que fa referència a qualitat, cost i termini d'execució.