Català Castellà
MENÚ PRINCIPAL
  MENÚ PRINCIPAL
Presentació
Activitats Bàsiques
Publicacions i Reconeixements
FORMULACIÓ, SEGUIMENT I INNOVACIÓ
DEL PROCÉS URBANÍSTIC
(ENGINYERIA URBANA)
TADEC està format per un equip base de professionals i especialistes en les diverses àrees del Projecte i la Gestió del procés urbanístic.

L'elevada especialització del equip humà i els mitjans tècnics disponibles permeten optimitzar l'execució dels treballs des del disseny per tal de conèixer la viabilitat d'una determinada operació urbanística, fins completar el projecte i la gestió integrada de totes les infraestructures d'obra civil necessàries.JORNADES TÈCNIQUES SOBRE INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS I URBANES (VIABILITAT, CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT)

Barcelona, dies 18 i 19 de septembre de 2013.